آندوسکوپ

کنترل و پیشگیری عفونت در بخش آندوسکوپی

چکیده
توصیه های لازم برای سلامتی پرسنل:
1. همه پرسنل آندوسکوپی بایستی در برابر هپاتیت B ایمونیزه شوند.
2. پرسنل بهداشتی که مشکلات ریوی از قبیل آسم دارند قبل از شروع به کار و تماس با مواد میکروب کش های شیمیایی مورد ارزیابی قرار گیرند...

کنترل و پیشگیری عفونت در بخش آندوسکوپی

الف ) توصیه های لازم برای سلامتی پرسنل:

1.      همه پرسنل آندوسکوپی بایستی در برابر هپاتیت B ایمونیزه شوند.

2.      پرسنل بهداشتی که مشکلات ریوی از قبیل آسم دارند قبل از شروع به کار و تماس با مواد میکروب کش های شیمیایی مورد ارزیابی قرار گیرند.

3.      در موقع تمیز نمودن آندوسکوپ ها و نیز موقع ضد عفونی  کردن و استریل نمودن، پرسنل باید از لحاظ چشمی و ماسک های مقاوم به رطوبت و Shield صورت استفاده شود.

4.      گان های ضد رطوبت برای پیشگیری از پاشیده شدن قطرات خون و ترشحات دیگر بدن یا آسیب دیدگی در اثر مواد شیمیایی بایستی توسط پرسنل پوشیده شود. این گان ها بین هر یک از موارد آندوسکوپی تعویض گردد.

5.      پوشش گان و ماسک بایستی در زمان ترک اتاق آندوسکوپی و اتاق تمیز سازی آندوسکوپ در آورده شود.

6.       باید برای جابجایی مواد آلوده و نیز احتمال تماس با مواد خونی یا مایعات بدن دستکش پوشده شود. دستکش های مقاوم به مواد شیمیایی برای جابجایی محلول های ضد عفونی کننده لازم است .

7.      تماس سر سوزن ها و مواد نوک تیز بایستی در ظرف مقاوم به سوراخ شدن و پاره شدن دفع شوند. از گذاشتن دوبازره سر سوزن اجتناب شود.

8.   برای پیشگیری از سوراخ شدن دستکش ها ناخن ها کوتاه شوند و برای پیشگیری از آلودگی میکروبی و نیز سوراخ شدن دستکش انگشتری و جواهرات در آورده شوند.

9.  شستن کافی دست در بین تماس با هر بیمار، در آوردن دستکش، وارد شدن یا خارج شدن از اتاق آندوسکوپی انجام گیرد. در صورت آلودگی دست با خون یا مایعات خونی بدن بلافاصله شسته شود.

10.  کارکنان دارای ضایعات اگزوداتیو و درماتیت دارای ترشحات باید از تماس مستقیم با بیمار و نیز جابجایی وسایل بیمار تا بهبودی خودداری کنند.

ب ) توصیه های لازم در مورد دستگاه های آندوسکوپی :

به دستورالعمل های کارخانه سازنده آندوسکوپ در مورد تمیز کردن و ضد عفونی  نمودن مراجعه گردد. بعد از هر بار استفاده آندوسکوپ تمیز نمودن و ضد عفونی  کامل برای پیشگیری از گسترش عفونت انجام گیرد. پرسنل های اتاق آندوسکوپی بایستی آموزش کافی در این مورد ببینند.

 

 

1.     بررسی دستگاه آندوسکوپی

-         در تمام مراحل جابجایی آندوسکوپ باید از نظر وجود آسیب دیدگی بررسی شوند. تست نشت آندوسکوپ قبل از شروع پروسه تمیز کردن انجام گیرد.

-         از گذاشتن در پوش در تمام ویدئو آندوسکوپ ها در هنگام فرو بردن در آب مطمئن شوید. در صورت وجود اشکال به سرویس کار مربوطه ارائه دهید.

2.      تمیز کردن Cleaning

تمیز کردن دستی مهم ترین بخش در فرآیند تمیز کردن است. ضروری است که تمام لوله ها، اجزاء قابل جدا کردن و قسمت های قابل فرو رفتن در آب آندوسکوپ تمیز گردد. بلافاصله بعد از درآوردن آندوسکوپ از دهان بیمار با گاز آغشته به محلول آنزیمی سطوح خارجی آندوسکوپ را پاک کنید.

a)     اگر بلافاصله نتوانید آندوسکوپ را بطور دستی پاک کنید آن را شستشو داده و با محلول آنزیمی آغشته کنید.

b)     مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده آندوسکوپ تست نشت انجام گیرد.

c)      آندوسکوپ را برای پیشگیری از خشک شدن ترشحات در یک محلول دارای تمیز کننده آنزیمی بطور کامل فرو ببرید. تمام لوله ها را بخاطر زدودن مواد آلی و کاستن تعداد ارگانیسم موجود برس بزنید، از دسترسی به لوله های هوا، آب و CO2 که برای تمیز کردن خیلی مشکل هستند مطمئن شوید.

d)     از تمیز شدن کامل سطوح خارجی آ مطمئن شوید. استفاده از یک برس نرم برای تمیز کردن عدسی ها قابل قبول است.

e)      تمام لوله ها بایستی برس زده شده و برای از بین بردن خرده های مواد شستشو داده شود. از یک نفر لوله شور برای تمیز کردن کامل لوله ها استفاده شود.

f)       تمام لوله ها و آندوسکوپ را بعد از تمیز کردن برای از بین بردن اجزاء آنزیمی با آب بشویید.

g)     تمام آب اضافی را از لوله ها با تزریق هوا بخاطر کاهش احتمال رقیق شدن محلول ضد عفونی  کننده از بین ببرید.

h)     تمام قسمت های غیر قابل فرو بردن در آب آندوسکوپ را با یک ضد عفونی کننده سطحی بیمارستانی تمیز کنید.

i)       حتی الامکان آندوسکوپ های غیر قابل فرو بردن در آب را به علت مشکلات تمیز کردن و ضد عفونی کردن آنها جایگزین کنید.

3.     استریل کردن و ضد عفونی کردن Sterilization & Disinfection

توجه به تقسیم بندی زیر مهم است :

1)     ابزار Critical : آنهایی هستند که وارد بافت استریل نظیر سیستم عروقی یا فضای استریل بدن می­شوند. (Sterilization)

2)     Semi critical که با مخاطات یا پوست غیر سالم تماس دارند. (High-level disinfection)

3)     Non Critical که با پوست سالم تماس دارند.

 

مراحل زیر باید انجام گیرد:

a)     ضد عفونی کامل قسمت داخلی و خارجی آندوسکوپ بعد از استفاده و پس از تمیز کردن مکانیکی بایستی تکمیل گردد.

b)     برای اطمینان از تأثیر مواد ضد عفونی  بایستی دستورات کارخانه سازنده دستگاه مد نظر قرار گیرد.

c)      تمام سطوح داخلی و خارجی و لوله های آندوسکوپ بایستی به مدت 20 دقیقه  با مواد ضد عفونی کننده در تماس باشد.

d)     مواد ضد عفونی کننده بایستی بطور دقیق انتخاب شده و براساس دستورالعمل تولید کننده به کار گرفته شوند.

e)      استریل کردن با گاز اتیلن اکساید برای تکمیل کردن استریلیزاسیون و فرآیند هوازی نمودن به مدت طولانی استفاده شود.

f)       سیستم خودکار Peractic acid برای لوازم و وسایلی که امان فرو بردن در آب را ندارند مناسب بوده و با آب استریل شستشو داده می­شوند.

g)     پراکسید هیدروژن برای آماده سازی مجدد آندوسکوپ قابل قبول است هرچند می­تواند سطوح خارجی لوله آن را آسیب رسانده و باعث خوردگی مس، روی و برنج می­شود.

4.     شستشو دادن

برای از بین بردن اجزا مواد ضد عفونی  کننده شستشوی کافی بعد از ضد عفونی  باید انجام گیرد. هرجزء شیمیایی باقی مانده می­تواند در مریض بعدی آسیب دیدگی ایجاد نماید.

استفاده از آب استریل برای شستشو توصیه می­گردد. اگر شیر آب استفاده شود با الکل 70% شستشو داده و با هوای فشرده خشک کنید.

5.     خشک کردن

خشک کردن با هوای فشرده بعد از ضد عفونی کردن و قبل از انبار گذاشتن انجام گیرد. تمام لوله ها را با الکل ایزوپروپیل 70% شستشو و با هوای فشرده خشک نمایید. محیط مرطوب باعث رشد باکتری ها می­شود. دریچه ها برای تسهیل در خشک کردن خارج از آندوسکوپ قرار گیرد.

6.      انبار کردن آندوسکوپ ها

آندوسکوپ ها بایستی به صورت عمودی در اتاقی که از تهویه کافی برخوردار است نگه داشته شوند. آنها نباید به پارچه پیچیده شده و یا در قفسه گذاشته شود. قفسه انبار هفته ای یک بار با محلول ضد عفونی کننده از بالا به پایین تمیز گردد.

 

 

 

7.     توصیه های لازم برای لوازم یدکی دستگاه

لوازم یدکی چند بار مصرف نیاز به تمیز کردن کافی و ضد عفونی کردن یا استریل نمودن بعد از هربار استفاده طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و سیاسیت موسسه دارد. برس های تمیز کننده بایستی بیرون انداخته شده یا کاملاً تمیز گردیده و برای هر بار استفاده ضد عفونی  کامل گردد.

الف ) فوسپس های بیوپسی

شستن کامل با برس و یک ماده آنزیمی بلافاصله بعد از استفاده لازم است. تمیز کردن فراصوتی (Ultrasonic) برای از بین بردن اجزای بافت که با دست قابل تمیز کردن نیست لازم است. از آنجایی که فورسپس سد مخاطی را می­شکند جزو لوازم critical دسته بندی شده و استریلیزاسیون لازم را دارند.

تنها روشی که به شیارهای دستگاه نفوذ کرده آنها را استریل می­کند بخار تحت فشار است. استریل کردن با مواد شیمیایی نمی­تواند به پیچ و خم ها نفوذ بکند، بنابراین مؤثر نیستند.

 

‌ب)  تمیز کردن برس های دستگاه

برس ها یا بایستی دور انداخته شوند و یا کاملاً بعد از هر بار استفاده ضد عفونی گردند.

 

‌ج)    بطری های آب

براساس دستورالعمل سازندگان بطری های آب استریل و یا ضد عفونی کامل بطور روزانه انجام گیرد. برای شستشو آندوسکوپ بطری ها را با آب استریل پر کنید. در مورد ERCPبطری جدید که با آب غیر استریل پر شده باشد ممکن است با خطر کلونیزه شدن لوازم ERCP وعفونت بعد یا پسودومووناس آئروژینوزا همراه باشد.

 

‌د)     سایر لوازم یدکی

تمامی وسایل چند بار مصرف را تمیز کنید (Polypsnore، Trepods و فورسپس های اجسام خارجی). آن ها را بعد از شستشوی کامل با آب با یک ماده آنزیمی تمیز کنید. قبل از اتو کلاو با بخار از تمیز کننده اولتراسونیک استفاده کنید. لوازم یدکی Critical (سر سوزن های اسکلروتراپی، پروب های الکتروکوتر و فورسپس های بیوپسی) بایستی استریل شده یا بعد از مصرف دور انداخته شوند.

 

‌ه)      لوازم پزشکی

تمامی لوازم پزشکی غیر Critical را (تخت های آموزشی، منابع نور و دوربین ها) با آب و صابون یا طبق توصیه موسسه ضد عفونی کنید. اگر آلودگی جدی باشد بعد از تمیز کردن از یک ضد عفونی کننده متوسط استفاده کنید.

 

‌و)      محیط عمومی

برای هر کدام از وسایل نظیر کارت، برانکارها، ظرفشویی ها و غیره بعد از هر بار استفاده جهت تمیز نمودن از یک محصول خانگی توصیه شده استفاده کنید.

 

 

Control and prevention of infection in%2
کنترل و پیشگیری عفونت در بخش آندوسکوپی
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn