ضدعفونی کننده فیزیکی

روش های ضد عفونی کننده فیزیکی

چکیده
بازنگری جامع آنتی سپسیس، ضد عفونی و شیمی درمانی ضد عفونت بطور آشکار بر فعالیت ضد میکروبی فلزات سنگین اشاره دارند. با این وجود فعالیت ضد عفونت برخی فلزات سنگین از قدیم شناخته شده اند...

سایر روش های ضد عفونی کننده

 

فلزات با فعالیت میکروب کشی

بازنگری جامع آنتی سپسیس، ضد عفونی و شیمی درمانی ضد عفونت بطور آشکار بر فعالیت ضد میکروبی فلزات سنگین اشاره دارند. با این وجود فعالیت ضد عفونت برخی فلزات سنگین از قدیم شناخته شده اند. فلزات سنگین مانند نقره برای پروفیلاکسی کونژنکتیویت های نوزادان، درمان موضعی زخم های سوختگی و تشکیل پیوند با کاتاترهای ساکن استفاده می شوند. استفاده از فلزات  سنگین به عنوان آنتی سپتیک یا مواد ضد عفونی کننده مجدداً کشف شده است. غیر فعال شدن باکتری های سطح فولاد ضد زنگ توسط پوشش های سرامیکی زئولیت حاوی یون های نقره و روی نیز نشان داده شده است.

فلزاتی مانند نقره، آهن و مس برای کنترل محیطی، ضد عفونی آب یا وسایل پزشکی قابل استفاده مجدد یا وسایل پزشکی ثبت شده (مانند کاتاترهای درون رگی) استفاده می شوند.

ارزیابی مقایسه ای فرمولاسیون شش ضد عفونی کننده برای فعالیت ضد میکروبی نشان داد که فقط ضد عفونی کننده نقره دارای فعالیت ضد میکروبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا می باشد. فلزات علیه محدوده وسیعی از میکروارگانیسم ها موثرند.

 

تابش ماورا بنفش (UV)

طول موج تابش UV در محدوده 328 تا 210 نانومتر متغیر است (3280 تا 2100 آمپر)، اثر باکتریسیدالی ماکزیمم آن در 280 - 240 نانومتر است. لامپ های بخار جیوه بیش از 90% تابش خود را در 253/7 نانومتر که نزدیک به ماکزیمم فعالیت میکروب کشی است، نشر می دهند. غیر فعال شدن میکروارگانیسم ها نتیجه تخریب نوکلئیک اسید از طریق ایجاد دایمر تیمین است. تابش UV در ضد عفونی آب آشامیدنی، هوا، ایمپلنت های تیتانیوم و لنزهای تماسی استفاده می شود. باکتری ها و ویروسها به جز اسپورهای باکتریایی براحتی با نور UV از بین می روند. تابش UV کاربردهای فراوانی دارد ولی متاسفانه اثر میکروب کشی و مصرف آن تحت تاثیر مواد آلی، طول موج، نوع سوسپانسیون، دما، نوع میکروارگانیسم و شدت UV است که خود تحت تاثیر فاصله و کثیفی تیوب ها می باشد. کاربرد تابش UV در محیط های بهداشتی (مانند اتاق های جراحی، اتاق های ایزوله و کابینت های ایمن از نظر بیولوژیک) به تخریب ارگانیسم های هوا یا غیر فعال شدن میکرو ارگانیسم های سطوح محدود می شود. اثر تابش UV بر عفونت های پس از عمل یک مطالعه دو سوکور و رندوم در 5 مرکز پزشکی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پس از پیگیری 14854 بیمار در یک دوره 2 ساله، محققان گزارش کردند که میزان عفونت زخم تحت تاثیر تابش UV نیست، اگرچه عفونت  پس از جراحی  در روش های جراحی پاک به طور معنی داری کاهش می یابد (2/9 - 3/8 %). استفاده از لامپ های UV در اتاق های ایزوله با هیچ یافته ای تایید نشده است و این عمل حداقل در یک مورد موجب اریتمای اپیدمیک پوست و کراتوکونژنکتیویت در بیماران بستری در بیمارستان و ملاقات کنندگان شده است.

پاستوریزاسیون

پاستوریزاسیون یک فرآیند استریلیزاسیون نیست بلکه هدف آن از بین بردن همه میکرو ارگانیسم های عوامل بیماریزا است. ولی پاستوریزاسیون اسپورهای باکتریایی را از بین نمی برد. رابطه زمان - دما برای پاستوریزاسیون با آب داغ عبارتست از 70~ ( 158  ) به مدت 30 دقیقه. دمای آب و زمان باید به عنوان بخشی از برنامه تضمین کیفیت کنترل شود. پاستوریزاسیون دستگاه های تنفس و بیهوشی جایگزین برای ضد عفونی شیمیایی است. براساس یافته های سایر محققان آب داغ برای ضد عفونی دستگاه های تنفس و بیهوشی علیه باکتری های مقاوم چند دارویی موثر است.

 

ضد عفونی کننده های Flusher و Washer

ضد عفونی کننده های فلاشر و واشر دستگاه های اتوماتیک و بسته ای هستند که برای ضد عفونی و تمیز کردن وسایلی مانند لگن های بیمار بستری و لگن های دستشویی، وسایل جراحی و تیوب های بیهوشی استفاده می شوند. وسایلی از قبیل لگن بیمار و توالت را می توان با ضد عفونی کننده های فلاشر تمیز کرد. این دستگاه ها دارای یک سیکل کوتاه مدت چند دقیقه ای هستند و با جریان سریع آب گرم و دترجنت تمیز کردن را انجام می دهند و سپس با جریان سریع آب داغ یا بخار عمل ضد عفونی را انجام می دهند. با استفاده از این ماشین ها، دیگر نیازی به تمیز کردن دستی نبوده و مواد قابل مصرف و میکروب کش های شیمیایی کمتری نیز مورد نیاز است. ارزیابی میکروبیولوژیک این دستگاه ها، غیر فعال شدن کامل سوسپانسیون های انتروباکتر فکالیس یا پولیوویروس ها را نشان داد. مطالعات دیگر نشان می دهند که وقتی ضد عفونی لگن بیمار طبق استاندارد بریتانیا با گرمای 80  به مدت 1 دقیقه انجام می شود، سویه های انتروکوکس فاسیوم زنده می مانند. اهمیت این یافته با آگاهی از توانایی بقای انتروکوک ها و انتشار آنها در محیط های بهداشتی مورد بحث است. این دستگاه ها در بسیاری از کشورهای اروپایی به کار می روند.

تمیز کردن وسایل جراحی  و تجهیزات بیهوشی دشوار است و لذا در این دستگاه ها و با یک سیکل طولانی تر به مدت 30 -20 دقیقه به همراه یک دترجنت شسته می شوند. ضد عفونی با این دستگاه ها با آب داغ 90  امکان پذیر است.

 

Physical disinfection methods
روش های ضد عفونی کننده فیزیکی
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn