پوست
.به بیماران خود کمک کنید تا از پوست خود مراقبت کنند
.پوست بزرگترین عضو بدن است و اولین خط دفاعی است که بدن را از خشکی، عفونت و سایر آسیب‌ها محافظت می‌کند. پوست سالم نشان دهنده بدن سالم است

.پوست حیاتی ترین اندام بدن است و صرف نظر از سن و سلامتی هر روز نیاز به مراقبت دارد

وظیفه پوست چیست؟
.محافظت: پوست از بدن و اندام های داخلی شما در برابر آسیب محافظت می‌کند و مانعی در برابر میکروب‌ها و عفونت است
تنظیم دما: پوست دمای بدن شما را تنظیم می‌کند و آب را در داخل بدن شما نگه . می‌دارد. همچنین در صورت نیاز از طریق تعریق بدن شما را خنک می‌کند. و
 احساس: پوست به شما اجازه می دهد گرما، سرما، درد و لمس را احساس کنید. و
ترشح: غدد عرق در پوست شما روغن تولید می کنند تا پوست شما را روان کنند و به حفظ سلامت آن کمک کنند. و

پوست سالم چگونه است؟
.صاف و بدون شکستگی در سطح
.گرم، اما نه داغ
.یک بازتابی از بدن سالم

پوست سالم این چنین نیست: و
قرمز - خشن - پوسته پوسته - خارش دار - خشک - تحریک شده