کاندیدیازیس
عفونت قارچی
عـفونت قـارچـی پوسـت ناشی از قارچ کاندیدا معمولاً در نواحی گــرم و مرطوب مانند چین‌های پوسـتی یافت می‌شود. مشخصـه‌ها عبارتند از چروک‌های کوچک و بثورات قرمز گوشتی خیس شده با ضایعات ماهواره‌ای. و

مداخلات:  و
یک - ​​علت را ارزیابی و درمان کنید. و

دو - ​به آرامی با یک پاک کننده داری پی اچ نرمال بشویید (فوم پاک کننده زیتن). و
سه - گزینه های مدیریت: و
ممکن است از یک ضد قارچ موضعی استفاده کنید. و
در صورت وجود بی اختیاری: از محافظ رطوبتی ضد قارچ استفاده کنید. و
برای چین‌های پوست: از کرم زیتن برای از بین بردن اصطکاک، رطوبت و بار زیستی باکتریایی و قارچی استفاده کنید. و