خشکی پوست
پوست خشک: و

ویژگی خشکی غیر طبیعی پوست:  شامل پوست خشک، پوسته پوسته، دارای خارش و قرمز است. ممکن است دارای شکاف و ترک باشد. معمولاً دست‌ها، پاها و پاشنه‌ها درگیر می‌شوند. خارش ممکن است وجود داشته باشد. و

مداخلات:  و
یک - ​بررسی و درمان علت خشکی پوست. و

دو - ​پوست را به آرامی با یک پاک کننده داری پی اچ نرمال بشویید. (فوم پاک کننده زیتن). و
سه - ​​حداقل روزی یک مرتبه کرم مرطوب کننده به پوست بزنید (کرم زیتن). و
چهار - ​برای لایه برداری پوست بسیار خشک و ترک خورده، مانند پاشنه پا، از مرطوب کننده حاوی اوره و اسید لاکتیک استفاده کنید. و