اریتراسما
عـفـونت باکـتریایی ناشــی از کورینه بـاکـتریوم مینوتیسـیموم. مشـخصـه‌ها عبارتند از یک لکه قرمز مایل به قهوه‌ای، کمی پوسـته پوسـته با حاشـیه‌های تیز، که در نواحی مرطوب مانند کشاله ران‌ها، زیر بغل‌ها و چین‌های پوستی ایجاد می‌شود. خارش ممکن است وجود داشته باشد. و

مداخلات:  و
یک - ​بررسی و درمان علت آزار پوست. و

دو - ​پوست را به آرامی با یک پاک کننده داری پی اچ نرمال بشویید (فوم پاک کننده زیتن). و
سه - ​مواردی که باید مدیریت شوند: و
ممکن است با یک آنتی باکتریال موضعی درمان شود. و
برای چین‌های پوسـتی و قسمت‌هایی از پوست که با تجهیزات پزشکی در تماس هستند: از کرم زیتن برای از بین بردن اصطکاک، کنترل رطوبت و بار زیستی باکتریایی و یا قارچی استفاده کنید. و