تینیا کروریس
خارش سوارکار
عفونت قـارچی کـشاله ران‌ها ناشی از اصطکاک و تعریق. مشخصه‌ها عبارتند از راش خارش دار قرمز و پوسته پوسته که می‌تواند از کشاله ران‌ها به اندام تناسلی، قسمت داخلی ران‌ها، باسن و مقعد پخش شود. و

مداخلات:  و
یک - ​بررسی و درمان علت آن. و

دو - ​پوست را به آرامی با یک پاک کننده داری پی اچ نرمال بشویید (فوم پاک کننده زیتن). و
سه - مواردی که باید مدیریت شوند: و
ممکن است لازم باشد از یک ضد قارچ موضعی استفاده کنید. و
اگر بیمار دچار بی‌اختیاری باشد، باید از کرم محافظ با خاصیت ضدقارچی استفاده شود. و
برای چین‌های پوستی از کرم زیتن برای از بین بردن اصطکاک، کنترل رطوبت و بار زیستی باکتریایی و یا قارچی استفاده کنید. و