تینه‏ آ  پدیس
پای ورزشکاری: و
عفونت قارچی در پا. ویژگی‌ها شامل ترک، پوسته پوسته شدن و سوزش بین انگشتان پا است. و

مداخلات:  و
یک - ​بررسی و درمان علت آن. و

دو - ​پوست را به آرامی با یک پاک کننده داری پی اچ نرمال بشویید (فوم پاک کننده زیتن). و
سه - ​مواردی که باید مدیریت شوند:. و
از کرم زیتن بین انگشتان پا برای از بین بردن اصطکاک، کنترل رطوبت و بار زیستی باکتریایی یا قارچی استفاده کنید. و
ممکن است لازم باشد از یک ضد قارچ موضعی استفاده کنید. و