پروریتوس آنی
خارش مقعد: و
بثورات شدید خارش دار در اطراف مقعد ناشـی از قرار گرفتن در معرض مواد محرک در مدفوع. راش‌ها در اثر استفاده شدید از دستمال توالت یا شستشـو با آب و صابون بدتر می‌شود. و

مداخلات:  و
یک - ​بررسی و درمان علت آزار پوست. و

دو - ​پس از هر بار اجابت مزاج، پوست و ناحیه پرینه را به آرامی با یک فوم بدون نیاز به آبکشی و داری پی اچ ​نرمال (فوم پاک کننده زیتن)، تمیز کنید. و
سه - ​سطح پوست را به کرم محافظ آغشته کنید. و