مراقبت از پوست
.پزشکان و پرستاران می توانند با تمرکز بر سه مورد اساسی پاکسازی، رطوبت رسانی محافظت از پوست به طور قابل توجهی سلامت پوست را ارتقا دهند


مراحل توصیه شده برای مراقبت از پوست: و
. یک رژیم مراقبت از پوست ساختار یافته شامل سه عنصر مراقبت است: پاکسازی، مرطوب کردن و محافظت

پـاکسـازی: اولین قدم در حفظ و ارتقای سلامت پوسـت، پاکسازی پوست اسـت. در طول روز، مواد زائد پوست و آلودگی‌های محیطی می‌توانند روی پوست جمع شوند. در نتیجه پـاک کننده‌های پوسـت باید در فـواصل منظم اسـتفاده شوند. بـرای به حداقل رسـاندن حساسیت‌های احتمالی پوست، آلرژی یا تحریکات پوسـتی، یک پاک کننده ملایم پوسـت را انتخاب کنید که دارای پی اچ متعادل و دارای ترکیبات مناسبی باشد. پاکسازی بدن باید ملایم و ترجیحا بدون شستشو باشد. پس از تمیز کردن، پوسـت را به آرامی خشک کنید. و
اگر پوست با ادرار یا مدفوع کثیف شده است، پوست را به طور مکرر با یک پاک کننده  بدون نیاز به آبکشی و دارای پی اچ نرمال پوست، تمیز کنید. یک پاک کننده بدون نیاز به آبکشی انتخاب کنید که حاوی یک سورفکتانت ملایم به همراه نرم کننده‌ها و مرطوب کننده ها باشد که باعث ایجاد حداقل اختلال در لایه شاخی شود. و

مرطوب کردن: گام دوم در حفظ و ارتقای سـلامت مطلوب پوست، مرطوب کردن پوسـت است. محصولی را انتخاب کنید که عاری از مواد محرک یا بو باشـد. مرطوب کردن منظم پوسـت، به خصوص بعد از حمام کردن، می تواند به کاهش خطر عوارض پوسـتی مانند خشکی پوست، پارگی پوست و تخریب پوست کمک کند. آسیب‌های ناشی از اصطکاک نیز می‌تواند با استفاده از برخی مرطوب کننده‌ها کاهش یابد. و

محافظت: آخرین گام در حفظ و ارتقای سـلامت مطلوب پوسـت، محافظت اســت. قرار گرفتن در معرض مواد محرک و رطـوبت بیش از حد ناشـی از بی اختیاری ادرار و یــا مدفوع می‌تواند منجر به درماتیت دردناک، تخریب پوست و آسیب پوسـتی مرتبط با رطوبت شـود. محافظ‌های پوستی  مشکل قرار گرفتن پوست در معرض این عناصر را حل می‌کند. یک محافظ رطوبتی ایده آل از پوسـت در برابر عوامل محرک و رطـوبت اضـافـی محافظت می‌کند، رطوبت پوست را حفظ می‌کند و از خیس شدن آن جلوگیری می‌کند. و