شرایط و درمان
چین های پوستی: و 
هنگامی که پوســت در چین‌های پوستی به هم ساییده می‌شود و رطوبت ناشی از تعریق داخل آن محبوس می‌شود، بثوراتی به نام اینترتریگو ایجاد می‌شود. و

اینترتریگو (یــا درماتیت)  بثوراتـی اســت که مـی تواند در چین پوســت ایجاد شـود. ایـن بیماری شــایع است و ممکـن اســت افراد را از دوران نـوزادی تــا بزرگســالی تحت تاثیر قـرار دهد. بـرخــی عـوامــل خـطـر ابتلا را افزایـش می دهند، مانند دیـابت، اضافه وزن، بی اختیاری (ناتوانـی در کنترل مثانه یــا روده)، پـوشیدن شـورت بی‌اختیـاری یـا اسـتراحت در رختخواب. تعریق، گـرمـا و اصـطکاک می­ تواند باعث قرمز شدن و ملتهب شدن چین­ های پوستی شود. علائمی مـانند خارش، سوزش، بو و درد می‌تـواند همراه بــا قرمـزی باشد. این علائم همچنین می‌تواند در زیر دستگاه‌های پزشکی مانند بریس‌ها یا آتل‌ها یا در مجاورت اندام‌های مصنوعی رخ دهد. و

مناطق متداول به‌وجود آمدن اینترتریگو: و
اینترتریگو ممکن است به طور بالقوه در هر چین پوستی یا در مناطقی که اصطکاک دائمی پوست روی پوست وجود دارد ایجادشود: و

بین ران ها
زیر بغل
زیر سینه ها
اطراف چین های شکم
بین انگشتان دست و پا
در چین های کشاله ران
در چین های گردن
پشت زانو
در مجاورت اندام مصنوعی
زیر بریس یا آتل ها

سایر مشکلات چین‌های پوستی : و
در فردی که بـی اختیاری دارد، رطوبت ادرار و مدفوع می تواند در چین و چروک های پوسـتی گیر کند. ممکن اسـت به خصوص در زیر باسن التهاباتی پیدا شـود. وضعیتی که ایجاد می شود اینترتریگو نیست، بلکه نوعی درماتیت اسـت که می‌تواند مشکلات مشابهی ایجاد کند. هنگامی که پوسـت یا یک چین پوستی مرطوب و یـا آسـیب دیده 
باشد، به شدت مستعد عفونت‌های باکتریایی و قارچی است. و


چطور ریسک را کاهش دهیم: و
برای پیشگیری کلی، باید چین‌های پوسـتی بیماران تمیز، خشک نگه داشـته شود و همچنین باید اصطکاک را کاهش داد و از پاک کننده‌ها و لوسیون‌های تخصصـی با اثر ضد قارچی برای این نواحی استفاده شود. همچنین پوشیدن لباس های سبک، گشاد و جاذب نیز موثر است. و

مراقبت از پوست شما: و
اگر اینترتریگو ایجاد شد، این مراحل توصیه شده را تا زمانی که بثورات ناپدید شوند دنبال کنید. و

مرحله 1 : چین‌های پوستی را بشویید. و
اقدام اول - با استفاده از یک شوینده ملایم دارای پی اچ نرمال به آرامی تمیز کنید. می‌توانید با استفاده از فوم‌های پاک کننده بدون نیاز به آبکشی نیز استفاده کنید. و
اقدام دوم - ​پوست را به آرامی خشک کنید. و 

مرحله 2 : پوست خود را محافظت کنید. و
اقدام اول - سایز مناسبی از پارچه را قیچی کنید. اجازه دهید 5 سانتیمتر از پارچه خارج از چین پوستی قرار گیرد. و
اقدام دوم - یک لایه پارچه را در زیر چین پوســتی یا زیر یک وسیله پزشکی مانند بریس یا آتل قرار دهید. پارچه بایدحداقل 5 سانتیمتر خارج از چین پوستی یا بریس/آتل قرار بگیرد. این کار کمک میکند تا رطوبت اضافی از چین‌های پوستی خارج شده و تبخیر شود. و
اقدام سوم - ​منسوجات را به یکی از چندین روش محکم کنید: با وزن چین، با مقدار کمی چسب یا وصل کردن به لباس. و
اقدام چهارم - پارچه را پیش از استحمام بردارید و پس از آن مجددا جای‌گذاری کنید. و 
اقدام پنجم - پارچه را ظرف 5 روز یا اگر با ادرار یا مدفوع کثیف شد تعویض کنید. و
بـیمــاران باید حتما هر روز پوســت خود را چک کنند. آنها بـاید به دنبال بثورات، قـرمزی یا نواحی باز باشـند و تمـام چین‌هـای پوسـتی یا قسمت‌هایی از پوسـت که توسـط تجهیزات روی پوست ساییده می‌شوند را بررسی کنند. و

محصول زیما طب برای اینترتریگو
 فوم پاک کننده آنتی باکتریال زیتن بدون نیاز به آبکشی، مناسب برای مدیریت رطوبت، اصطکاک و عفونت‌های قارچی یا باکتریایی در چین‌های پوستی. و