خشک پوست
خشـکی پوسـت اغلب بی‌اهمیت در نظر گرفته می‌شـود و می‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال، اگر اپیدرم خیلی مرطوب یا خیلی خشک باشد، ممکن اسـت کمتر بتواند در برابر عفونت، اصطکاک و آسیب مقاومت کند. و
خشکی پوسـت یک مشکل رایج است که به دلیل از بین رفتن مرطوب کننده‌های طبیعی پوست ایجاد می‌شود و منجر به از دسـت دادن آب اپیدرم می‌شود. محیط زیسـت نقش مهمـی در این هدر رفت آب دارد. در طول زمستان و با استفاده از گرمـایش مرکزی یا تهویه مطبوع، پوست به راحتی رطوبت خود را از دسـت می‌دهد. به طور مشابه
حمام مکرر یا استفاده از صابون‌های خشن ممکن است خطر خشکی پوست را افزایش دهد. و

خشــکی پوست اغلب در ســاق پـاها، کف پاها و کـمتر در بالا تنه یا دسـت‌ها دیده می‌شود. پوســت ممکن اسـت پوسته پوسته شده باشد، ممکن اسـت کدر بـا تـغییر رنگ خاکستری یا سفید به نظر برسد، یا ممکن است خطوط پوستی افزایش یافته باشد. در موارد شدید، ترک‌های عمیق، گرما، درد و قرمزی ممکن است مشهود باشد. وجود پوست خشن، ناصاف یا ترک خورده نشان دهنده نیاز به مداخله است. و
پوست خشک را می‌توان به صورت خفیف، متوسط یا شدید طبقه بندی کرد. زمانی که در مرحله خفیف تا متوسط باشد، به راحتی برطرف یا کنترل می‌شود. و

مراقبت از پوست خشک: و
پوســت خشک نیز مانند پوسـت مرطوب نیاز به مراقبت مناسب دارد. انتخاب مرطوب کننده مهم اسـت. به عنوان مثـال، مرطوب کننده هایی که رطـوبت را در پوسـت نگه داشته و همچنین باعث صیقلی شدن سطح پوست و کاهش اصطکاک در سطح پوست می‌شوند، مناسب‌تر هستند. و

برای مراقبت از پوست خشک مراحل زیر را دنبال کنید: و
اقدام اول - پـاکـسـازی- به آرامی بــا استفاده از پـاک کننده ملایم پـوسـت دارای پی اچ نـرمـال و یـک پارچه نرم یا لیف یک بار مصرف به آرامی پوسـت را خشک کنید. مـالش ندهید. و
اقدام دوم - ​​پوســت را مرطوب کنید- درصورت نیـاز پس از اسـتحمام از کرم و یـا لوسیون مناسب اسـتفاده کنید. (کرم‌ و یا لوسیون مورد استفاده زیتن باید به راحتی جذب شود و نیاز با مالش مضاعف نداشته باشد). و 

زخم های فشاری : و
زخم های فشاری می توانند دردناک باشند، اما آن ها قابل درمان و اغلب اوقات قابل پیشگیری هستند. و
زخم فشـاری که به آن زخم بسـتر نیز می‌گویند، آسـیبی است که در اثر فشار مداوم به پوسـت وارد می‌شود. زخم های فشـاری زمانی ایجاد می شـوند که جـریان خون به آن ناحیه کند یا متوقف شود. این باعث می شود بخش های کوچکی از بافت بمیرد و زخم ایجاد شود . و
زخــم های فشـاری معمولاً در قسمت‌هـای استخوانی بدن ایجاد می‌شـوند. هنگامـی که این قسـمت‌های اسـتخوانی  به یک سـطح سخت فشار می‌آورند، آسـیب به پوسـت ممکن است رخ دهد. سطوح سخت شامل تخت، صندلی یا حتی وسایل پزشکی مانند بریس یا آتل است. و