درماتیت مرتبط با بی اختیاری
 آسیب رطوبتی سوزاننده: مدفوع / ادرار
بیـشـتر به عـنوان راش پوشـک شناخته می شـود. ​التهاب پوسـتی که هنگام تمـاس ادرار یا مدفـوع با ناحیه پرینه/ اطراف تناسـلی، قسـمت داخلی ران، باسن یا چین‌های پوستی مجاور ایجاد می‌شود. ویژگی‌ها شامل التهاب و اریتم، با یا بدون ساییدگی یا از بین رفتن لایه سطحی پوست است. و

مداخلات: و
یک - بررسی و درمان عامل بی اختیاری. و
دو - از یک وسیله مهار کننده ادرار و یا مدفوع استفاده کنید. استفاده از کاتتر خارجی مردانه برای مردان را در نظر گرفته شود. و
سه - در صورت لزوم حداقل هر 2 ساعت یک بار توالت رفتن را پیشنهاد دهید. و
چهار - پوست را در زمان کثیف شدن با یک پاک کننده ملایم بدون نیاز به شستشو تمیز کنید(فوم پاک کننده زیتن). و
پنج - پماد محافظ رطوبت را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. و
شش - در صورت نیاز از درمان موضعی ضد قارچ استفاده کنید. و
هفت - استفاده از زیر انداز ، شورت جاذب و یا پوشک را در نظر بگیرید. و