سلامت گستران زیماطب
ساخت فیلمهای کابردی در مراکز درمانی
کلیک کنید
سلامت گستران زیماطب
ارائه محتوای آموزشی در فرمتهای گوناگون
کلیک کنید
سلامت گستران زیماطب
ارائه بروزترین پروتکلهای کنترل عفونت
کلیک کنید
Previous
Next

دستان تمیز ایمن هستند ...

شرکت زیما طب با توجه به نیاز مراکز بهداشتی درمانی به آموزش و پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت و به ویژه فرهنگ سازی در زمینه بهداشت دست، تولید محصولات وخدمات خود را در جهت ارتقاء استانداردها وفرهنگ بهداشت دست و اجرای صحیح اصول کنترل عفونت در  مراکز درمانی درمانی آغاز نموده .

فیلم های آموزشی

شرکت زیما طب با توجه به نیاز مراکز بهداشتی درمانی به آموزش و پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت و به ویژه فرهنگ سازی در زمینه بهداشت دست، تولید محصولات وخدمات خود ….
ادامه ….

سنجه های کنترل کیفیت

شرکت زیما طب با توجه به نیاز مراکز بهداشتی درمانی به آموزش و پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت و به ویژه فرهنگ سازی در زمینه بهداشت دست، تولید محصولات وخدمات خود ….
ادامه ….

محتوی آموزشی

شرکت زیما طب با توجه به نیاز مراکز بهداشتی درمانی به آموزش و پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت و به ویژه فرهنگ سازی در زمینه بهداشت دست، تولید محصولات وخدمات خود ….
ادامه ….

درباره ما و خدمات شرکت

چطور انجام می دهیم

ما آموزشهای متمایز ارائه می دهیم.

چه کارهایی انجام می دهیم

شرکت زیما طب با بهره گیری از نیرو های متخصص اقدام به را اندازی یک واحد آموزشی تخصصی نموده که در جهت بالا بردن سطح آگاهی پرسنل بخش درمان گام بر میدارند.

ما چه کسانی هستیم

شرکت زیما طب یک گروه ارائه دهنده خدمات آموزشی و تأمین ملزومات مورد نیاز کنترل عفونت های بیمارستانی به ویژه در حوزه بهداشت دست می باشد.